Martin & Servera

Med en aktiv förvaltningsmodell där ITSM-systemet TOPdesk blir allas produkt får Martin & Servera maximal utväxling på sin koncerngemensamma ärendehantering.

Bakgrund och Utmaning
Martin & Servera Gruppen är en svensk, familjeägd koncern med totalt 3 250 medarbetare. Bolagen i koncernen levererar drycker, livsmedel, utrustning, kem och tjänster till hotell, restauranger, caféer, offentliga måltidsverksamheter och butiker. Martin & Serveras tidigare ärendehantering bestod i att registrera incidenter, förändringar och vissa beställningar i systemet System Center Service Manager. Applikationen mötte inte de kraven som IT skulle komma att ställas inför och gemensam förvaltning saknades. En riktig ärendehantering saknades också i stort på Martin & Servera där de flesta avdelningar använde sig av Outlook, Excel m.m. för att hantera sina behov av uppföljning.

Lösning & Förvaltningsmodell
Ett nytt ärendehanteringssystem köptes in och genom att nyttja en central och dedikerad roll på heltid för samordningen av ärendehantering inom koncernen uppnåddes en levande och transparant förvaltning på riktigt. Det stora målet med förvaltningsmodellen har varit att få avdelningar att börja samarbeta och kommunicera tvärfunktionellt med varandra, något som i stor utsträckning ofta saknas i stora organisationer. Tillsammans diskuteras behov, förslag och lösningar inom området genom att nyttja och titta på den gemensamma datan proaktivt, något som ofta lätt glöms bort.
Ofta kan det vara svårt att hitta och kombinera dessa dedikerade roller inom organisationen, lösningen landade därför i att använda en konsult från Aros IT-Partner i ett nära samarbete och med ett ben inom organisationen och ett ben från konsultsidan – Det bästa av två världar helt enkelt.

Resultat
Effekten av förvaltningsmodellen och partnerskapet blir en proaktiv, engagerande och levande förvaltning av området för alla inblandade där Aros IT-Partner inte bara blir en specialist utan även en speaking partner mot Martin & Servera. A real success story