Vi skapar rätt förutsättningar för en aktiv och värdeskapande förvaltning

Förvaltning inom IT handlar om att skapa en förvaltningsmodell för att säkerställa stöd, underhåll, support och vidreutveckling av de IT-system som levererar värde till verksamheten. För att skapa en bra förvaltningsmodell inventeras, dokumenteras och beskrivs de system och integrationer som förvaltas, vad som skall göras med dem och vem som skall göra vad.

Nyheter och kundcase

Här nedan kan du läsa om nyheter, tips och kundcase inom förvaltningsledning, processkartläggning, förstudier, projektutveckling, verksamhetsutveckling, kravhantering, systemkoordinering och systemintegration.

Vill du veta mer om förvaltning?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att skapa en värdeskapande förvaltning.

Kontakta oss