Förvaltningsledning

Förvaltningsledning

I utvecklingsprojekt implementeras nya IT-lösningar – men verklig affärsnytta och kostnadseffektivitet uppnås till följd av en aktiv förvaltning. Vi erbjuder på flera olika sätt hjälp till att detta uppnås.

Förvaltningsmodell

En väl fungerande och förankrad modell skapar rätt förutsättningar för en aktiv och värdeskapande förvaltning. Vi hjälper till med att ta fram och etablera en modell som är anpassad till er organisations behov och förutsättningar. Vi hjälper till med att ta analysera och uppdatera er befintliga modell så att den blir anpassad till förändrade behov och förutsättningar i er organisation

Förvaltningsplaner

En viktig del i en aktiv och värdeskapande förvaltning är kontroll och framförhållning, genom att arbeta med förvaltningsplaner skapas proaktiv överblick både kring omfattning och förväntade kostnader. Vi hjälper till med att ta fram och etablera förvaltningsplaner utifrån ert bolags behov och förutsättningar. Vi hjälper er med att aktivt upprätthålla er förvaltningsplan.

Förvaltningsledning

En väl fungerade förvaltningsmodell innehåller tydliga direktiv kring ansvars och mandatfördelning. Vi stödjer er på olika sätt och roller att upprätthålla och bedriva en väl fungerande förvaltningsledning.