Kravhantering / koordinering

Kravhantering / koordinering

När det gäller verksamhetsstödjande IT så ställs ständigt krav på ny eller förändrad funktionalitet. Kravställningen kommer från olika håll, externt (legala, kunder, etc) samt internt från verksamheten.

Då kravmassan ofta blir omfattande är viktigt ha kontroll och styrning kring denna process där fokus ligger på att det är behoven bakom krav som tillgodoses samt nytta och effekter ska vara styrande då kraven måste prioriteras. Vi erbjuder hjälp med identifiering, verifiering av krav och att detta sker i koordination mellan verksamhet och IT. Vi erbjuder hjälp med analys och värdering av krav och att detta i koordination mellan verksamhet och IT. Vi erbjuder hjälp med att förankra krav och behov.