Processkartläggning  och förstudie

Processkartläggning och förstudie

I dagens läge med ständigt tilltagande hantering av informationsflöden så finns det ett starkt incitament och stora möjligheter till att effektivisera dessa flöden.

Det finns också ett ständigt ökat utbud på nya applikationer som ger nya möjligheter. Rätt investeringar kan skapa väldigt stora värden men omvänt så kan sämre investeringar istället innebära merkostnader.

Förstudier

Vi hjälper till med att kartlägga förutsättningar och behov. Skapar underbyggda underlag för att hjälpa er att ta medvetna beslut.

Processkartläggning

IT-stöd är ju precis det som namnet indikerar till för att stödja verksamheten och dess processer. Det är därför väldigt centralt att kartlägga och förstå bakomliggande processer för att kunna få rätt balans kopplat till IT-stöd. Vi hjälper er med att genomföra processkartläggningar. Vi hjälper er med att identifiera eventuella möjligheter till processoptimeringar. Vi hjälper er att identifiera eventuella möjligheter till justering i redan befintligt stöd såsom t.ex. möjligheter till nya integrationer. Vi hjälper er att införa eventuella optimeringar av processen och/eller till processen kopplade flöden och It-stöd.