Projekt och verksamhetsutveckling

Projekt och verksamhetsutveckling

Vår erfarenhet och förståelse är att genomförande och olika utecklingsuppdrag kan se väldigt olika ut beroende på förutsättningar,omfatttning, komplexitet och tidsramar.

Vi vet också att valet av projektmodell behöver variera beroende vad som fungerar utifrån vilken organisation det är och uppdragets karaktär och omfattning. Vi erbjuder hjälp inom nedan exempel områden och kompetens och vi erbjuder denna kompetens oavsett vilken projektmodell som är aktuell och mest lämplig i just det specifika uppdraget.

  • Projektledning
  • Projektstöd
  • Process- och metodutveckling
  • Förändringsledning
  • Datainformationshantering och systemintegration
  • Dataanalys och uppföljning
  • Omvärldsbevakning och Sourcing
  • Effektmålsuppföljning
  • Utbildning