Systemintegration

Systemintegration

Vi kan hjälpa med att ta fram väl fungerande systemintegration.

Systemintegration är en förutsättning för att ni ska kunna nyttja digitaliseringen. Ju bättre era IT-system fungerar tillsammans, desto bättre fungerar er verksamhet. ”Systemintegration innebär att flera olika fristående system kopplas ihop för att fungera tillsammans.

För att detta ska fungera skapas en applikation som jobbar mot systemens olika gränssnitt. Då kan systemen skicka information till varandra automatiskt utan att behöva ha en person som sitter och manuellt matar in denna information.” Definition av systemintegration från Wikipedia.