Vår vision

Att hjälpa företag till effektivare affärer med tillgång till rätt information.

Vår affärsidé

Att säkerställa effektivare informationshantering till företag med hjälp av rätt kompetens och teknik.

 

Stöd från Europeiska unionen

Kundnytta

Vi agerar alltid utifrån vad som är bästa lösningen för kunden, sett ur kundens perspektiv.

Agera nu

Agera nu, vänta inte tills i morgon för då kan det vara för sent

Vi bryr oss

Vi agerar med hjärta, vi bryr oss om våra kunder, kollegor och partners.

CSR

Vi är delaktiga i Företagsvolontärerna, en organisation som gör det enkelt för företag att hjälpa dem som hjälper. 

​Företagsvolontärerna fyller ett tomrum genom att öka företagens samhälls-engagemang och hjälper därmed den idéburna sektorn (civilsamhället) att skapa värden och medel som annars ”inte finns”.

www.foretagsvolontarerna.se

Digitalt certifikat – Lokala Hjälpen