Nätverk som tjänst

Nätverk som tjänst

Med nätverk som tjänst så får du en nätverksinfrastruktur samt installation, drift och support till en kostnad per månad.

Konceptet innebär att företaget tillhandahåller en komplett nätverkslösning som tjänst till en fast månadskostnad. Tjänsten kan innehålla brandvägg, LAN, WiFi, övervakning, uppdateringar, licenser och användarsupport.

nätverk som tjänst